1. Är WinTool svårt att använda?

Nej. WinTool har skapats med ett användarvänligt gränssnitt och logiska knappmenyer. De flesta användarna behöver endast ca. 1/2 dags utbildning med undantag för dataregistreringspersonalen som behöver två dagars utbildning.

2. Hur lång tid tar det att installera WinTool?

WinTool installeras i två faser. Fas 1, som inkluderar dataregistrering för verktygsbiblioteket, kan ta flera veckor eller månader, beroende på ditt företags verktygslager. Fas 2 är utförandefasen och den är pågående.

3. Hur mycket kommer WinTool att spara för mitt företag?

Hundratusentals kronor, eventuellt mer. WinTool sparar pengar på alla delar av ineffektiva skärverktygskostnader. Varje minut som kan sparas omvandlas till tiotusentals kronor vid slutet på året.

PLUS! Spara tid betyder att du får ut jobb snabbare – vilket leder till högre kundtillfredsställelse.

4. Varför är ett verktygsbibliotekssystem så viktigt?

Tänk på att: Varje maskin, varje operatör, varje programmerare, verkstadsanställd,  chef – allting och alla i ditt företag har en viktig funktion för att sammanföra ett skärverktyg i kontakt med en detalj. Skapa spånor, bearbeta detaljer etcetera. 

Maskiner för flera miljoner kronor, verkstadsytan, lönekostnader, overhead, energi; alla är beroende av att rätt skärverktyg är på rätt plats vid rätt tid. Varje minut av alla dagar och alla veckor. Hur kan du ha råd att inte ha ett verktygsbibliotekssystem?

5. Hur lång är återbetalningstiden för WinTool?

Ditt specifika företags återbetalningstid kommer att utredas genom en detaljerad analys under workshopen. De flesta företagen ser en positiv återbetalningstid redan under första året efter införandet och efter tre år är de flesta hemräknade!

6. Kan WinTool fungera för flera platser?

WinTool är idealt för flera platser. Ditt företag kommer att behöva en dataserver för att lagra databasen som kan nås från alla platser. Säkerligen har du redan en. En del av WinTool data är verktygsplatsen, så det är en idealisk väg att hantera hela verktygslagret för ett företag, som finns på flera platser!

7. Varför endast en verktygsdatabas?

Att ha omedelbar, korrekt, pålitlig, uppdaterad data betyder mindre spilltid, färre fel, rätt verktygsval, snabb förinställning med mera. Glöm fel på grund av kommunikationsmisstag eller att vara beroende av anställdas individuella kunskap om verktygsplats eller utseende. Uppdateringar på databasen är ögonblickligen tillgängliga överallt i företaget.

8. Vilken data lagras i verktygsbiblioteket?

Komponenter och sammansatta verktyg inkluderat 2D-ritningar och solidmodeller, skärdata, verktygslistor, material, verktygsreferenslistor, maskiner, lager, kostnadsställen, kataloger för verktygstillverkare, med mera.

9. Vilken databas kan användas till WinTool?

Officiell support av SQL Server och Access, Oracle modul finns vid behov.

10. Vem är tillverkare av WinTool?

DATOS, ett Schweiz-baserat programvaruföretag, grundat 1981. De utvecklar programvaruprodukter för verkstadsdata och verktygshantering liksom verktygskataloger. WinTool är den enda integrerade programvarulösningen för verktygshantering som inte är ägd av en verktyg- eller maskintillverkare. 

Detta gjorde det möjligt för DATOS att upprätta strategiska partnerskap med över femtio olika verktygstillverkare och de viktigaste CAD/CAM utvecklarna. DATOS var först med att erbjuda fullt integrerade verktygslösningar med kontinuerligt flöde av data, från tillverkarkataloger till spånor i CNC-maskinen.