Historik
Holotech CAD/CAM AB blev uppköpt av Ångpanneföreningen 2002. TRC Technology tog över ESPRIT 2004. TRC Technology ombildas till Holotech AB i december 2006. I samband med det började Holotech AB att sälja WinTool utöver ESPRIT. I början på 2009 tar Holotech AB tillbaka sitt gamla namn Holotech CAD/CAM AB. Holotech CAD/CAM AB har flera kunder, se lista på ett urval längre ner på sidan.

Holotech CAD/CAM AB har två delägare, Jan Jörholt och Mikael Tormod.

 

Våra partners

Exempel på företag vi arbetar med