FAQ

Ja! SpaceClaim finns på svenska sedan version 2016.1.
Ni byter språk i SpaceClaim under Options -> Advanced-fliken.

Ja, visst kan du det. Öppna SpaceClaim options -> License. Den flytande licensen kan checkas ut upp till 6 månader.

Om du har en flytande licens börjar serienummret på FLT-

När SpaceClaim startar kontrolleras om det finns en miljövariabel som heter SPACECLAIM_LICENSE_FILE.
Om det inte finns någon förutsätts att man har en fast licens installerad. Finns ingen fast licens så kommer SpaceClaim fråga efter en kod.
Om miljövariabeln finns – så pekar man här ut licensservername/ipadress och porten är default – eg. SPACECLAIM_LICENSE_FILE=27581@Myserver

Man kan byta från fast till flytande genom att lägga till variabeln med följande lilla program: Floating licenseconfig.zip
I dialogen som dyker upp anger ni bara servernamet där licenseservern är installerad “MyServer” med domän om så behövs för att man ska kunna “pinga” servern.

För att byta från Flytande till Fast räcker det att gå in och döpa om miljövariabeln till ett annat namn.
Då förutsätts att det finns en fast licens istället – annars efterfrågas koden vid uppstart av SpaceClaim.

En full licensserver för flytande licenser hittar ni här: SCFlexServerInstaller.4.zip
Behöver ni installera en flytande licens på en befintlig FlexLMServer så kontakta oss på SC Scandinavia så ber vi SpaceClaim corp. generera licensen för den servern. De behöver Server name, IP-adress och MAC-adress för den befintlig FlexLMServern.

Ni finner också länkar till både Floating licenseconfig.exe och SCFlexServerInstaller.4.exe under ert MySpaceClaim konto, login och lösenord till detta finner ni i samma email som er leverans vid beställning.

Ja, vi anpassar våra utbildningar efter våra kunders önskemål.

Ladda ner ’Så kommer du igång med SpaceClaim’ . Där finns det 2 övningar samt en introduktion till SpaceClaim.

Våra grundkurser är på 2 dagar för icke CAD vana användare och 1 dag för CAD vana användare. Efter utbildningen har du fått de grundläggande kunskaperna för att kunna använda SpaceClaim. Se även våra utbildningar

Vi har gjort i ordning en inställningsfil som innehåller de inställningar som vi rekommenderar. Ladda ner och importera sc_settings.config filen genom att i SpaceClaim Options välja Advanced -> Import User Settings och peka ut .config filen. Observera att SpaceClaim måste startas om för att ändringarna ska slå igenom.

När det är dags att förnya subscription kommer Holotech att kontakta er först – för att se att ni är nöjda och vill förlänga avtalet.
Vid förlängning behöver ni inte göra någonting med er produktionslicens, vare sig fast eller flytande.

Ni får samtidigt ett email med en ny HOME licens – till er hemmadator (ej för kommerciellt bruk). HOME-licensen gäller bara 1 år så denna byter ni ut genom att klippa in den nya koden när SpaceClaim på hemmadatorn frågar efter den. Man kan också byta den när SpaceClaim är startad genom; File->SpaceClaim Options->License->New License