Bearbeta komplexa friformsmodeller med enkelhet
ESPRIT’s NURBS-baserade bearbetningsmotor hanterar tillverkning av svåra friformsmodeller med enkelhet. Speciellt konstruerad för att hantera 3D-utmaningarna i form, stans och verktygsmakarmarknaderna, ger ESPRIT dig en kraftfull verktygssats med bearbetningscykler för friform, grovkörning, Z-nivå bearbetning, finkörning och restbearbetning i 3-axlar eller 5-axlar.

 5-axlig friformbearbetning
Bearbeta komplexa 3D-detaljer i en uppsättning är enkelt med det kraftfulla ESPRIT CAM-systemet. ESPRIT effektiviserar programmeringen och ger dynamisk programverifikation på skärmen, eliminerar behovet av dyra tomkörningar i verktygsmaskinerna. För 5-axlig finkörning ger ESPRIT en hel del optioner, inkluderat planar, normal, transitional, parametric, och offsetvarianter. 

Programmera dina 3D 5-axliga maskincykler med ESPRIT och dra nytta av den suveräna ytkvalitén, detaljnoggrannheten, och materialets bearbetningstakt som kommer med dagens fleraxliga maskiner.

 Höghastighetsbearbetning
ESPRIT’s höghastighetsbearbetnings (HSM) funktionalitet är inbyggt i alla bearbetningscykler vilket ger dig möjligheten att bearbeta härdat material på snabbast möjliga tid medan bibehållet konstant skärtryck på verktyget ger den mjuka, jämna rörelsen som är så kritisk i 3D HSM. 

Dina val inkluderar rundning av skarpa hörn, loop-stil bryggrörelser, ramp och helical ingång i materialet, spiralfräsning med konstant överlapp, tangentingång, och konstant Z-nivå fräsning. HSM-optimering för NURBS, spline-kurv och cirkelbågsoptimerad G-kod är inbyggt i ESPRIT’s universella postprocessorer.

 Z-Nivå bearbetning
ESPRIT’s Z-nivå bearbetningscykel bibehåller automatiskt konstant skärtryck på verktyget för mjuka, jämna höghastighets-verktygsbanor. När du skapar en Z-nivå operation har du möjligheten att bearbeta hela detaljen eller endast välja vertikala eller horisontala ytor. När du bearbetar hela detaljen kan du välja att bearbeta vertikala och horisontala ytor med olika verktyg och använda både grov och finkörningsoptioner.

 Grov och finkörning av komplexa detaljer
Uppnå högkvalitéytor med enkelhet med ESPRIT’s grov- och finskörningscykler, med en eller två verktygsval. ESPRIT’s 3D grovkörningscykel utför sicksack, offset och spiralstil grov bearbetning på de mest komplexa friformssolider och ytor. 

Välj från nio olika finkörningscykler och bearbeta ditt 3D-arbetsstycke till perfektion — använd en cykel för finkörning av hela detaljen, eller definera gränser och bearbeta zonerna olika med hjälp av den mest passande cykeln och verktyget för varje del.

 Automatisk restmaterialsbearbetning
Automatisera restbearbetning av obearbetade ytor på din detalj för maximal detaljkvalité och minsta möjliga arbete med ESPRIT’s restbearbetningscykler. ESPRIT håller reda på material som lämnats av föregående operationer och använder informationen till att automatiskt skapa vilket antal grov- och finkörningscykler som helst. 

Välj mellan pencil tracing, lace cutting, parallell flowline, och spiral verktygsbanerörelser. Välj sedan en fräs för att automatiskt ta bort resterande material.

 Bearbeta jämna och ojämna arbetsstycken
Alla ESPRIT friformsbearbetningscykler är optimerade för bearbetning av jämna och ojämna typer av ämnen inkluderat ytor, solider och STL-modeller, och bearbetade arbetsstycken. Alla skär är identifierade och innehåller ”begränsning för materialet att ta bort mot den färdiga detaljen” resulterar i optimerad bearbetning, minskad skärtid, eliminering av luftskär och förlängd verktygslivslängd.

 Simulering och verifikation
Se exakt vad som kommer att hända i maskinen innan du har kört en spåna. Visa hela maskinens miljö, inkluderat ämnen, fixturer och spännjärn, i dynamisk, solidbaserad grafik. Alla rörelser i din maskin visas i realtid, vilket ger dig en mycket bra verifikation av hela bearbetningsprocessen. 

Genom att använda ESPRIT’s inbyggda detaljkontroll kan du enkelt jämföra orginal- ”som konstruerad” detalj mot ditt ”som bearbetat” arbetsstycke för att garantera detaljnoggrannheten. De realistiska bilderna låter dig se detaljen som om du höll den i handen.