Meningen med verktygshantering

 Högre produktivitet
En kortfattad dokumentation av dina maskinverktyg förhindrar missförstånd, frågor och fel i produktionsprocessen. En hög nivå av produktionskvalitet kräver grundlig arbetsförberedelse och felfria produktionscykler. Som motsats till vanlig dokumentation på papper, ger WinTool alla arbetsplatser riktig, uppdaterad verktygsinformation och bästa metoderfarenheter.

 Pålitliga operationscykler
Verktygsdokumentation är nödvändig för att säkerställa rätt informationsflöde mellan inköp, beredning, verktygsförråd och produktionsavdelningar, speciellt i områden där det saknas erfarna arbetare. Tack vare detaljerad leverantörsinformation inom WinTool kan även oerfarna anställda beställa verktyg korrekt, snabbt och därför kostnadseffektivt. 

Genom att samla bra skärdata och att visa de bästa verktygen, samlar du på dig erfarenhet för det ultimata bearbetningssättet och får bäst ekonomisk användning för verktygen. WinTool-hanteringen ger också kortare riggningstider.

 Kostnadsbesparing
Du kan minska antalet olika artiklar i lager och även reducera antalet verktyg i lager genom att klassificera dina verktyg. I WinTool kan du klassificera artiklar som du vill för att sedan kunna filtrera och hitta dem enkelt så att du inte använder mindre lämpliga verktyg. Genom att begränsa verktygens olikheter reducerar du overheadkostnader för inköp, maximerar leverantörsrabatter och bygger in erfarenheter.

 Up-to-date Information
Den integrerade, enhetliga strukturen på katalogerna utgivna av olika leverantörer garanterar optimala villkor för valet av nya typer av verktyg och urvalet av olika versioner. Du kan direkt använda leverantörskatalogerna för att sätta samman verktyg, skapa sammanställningsritningar, få en plocklista och testa det mot ditt NC-program.

 Snabb uppbyggnad av ditt verktygsbibliotek (Företagets verktygsdatabas)
Du kan kopiera komponenter direkt från en leverantörkatalog till din ’användarkatalog’ och snabbt bygga din egen verktygsdatabas. Om du köper WinTool’s DXF-Generator kan du även ändra och skapa dina ritningar för verktygskomponenter automatiskt.

 Innovation
Efter att du kommit igång med WinTool kan du dra nytta av dina föregående erfarenheter och förbättringar. Du kan identifiera hur verktyg har använts i föregående beredningar genom att använda referenslistan (se ’Utskriftsformat’). Du kan också hantera centrala standardverktygs sammanställningsnummer och kommentarer.

 Trygg investering
Den öppna datastrukturen och de integrerade gränssnitten försäkrar att du kan använda lagrad data i andra programpaket. För detta ändamål behöver du inte tillkalla specialister eftersom data enkelt kan hämtas och ändras med Microsoft Access eller SQL Server programvara.

 Verktygshantering
WinTool hanterar hela datainnehållet. Logistik och lagerdata hanteras i lagermodulen, som kan kommas åt från alla huvudapplikationsfönster.