Full programmering för traditionell och fleraxlig svarvning

Traditionella svarvar ersätts allt snabbare med fleraxliga maskiner med möjligheten att producera komplexa detaljer obemannat. 

Oavsett om du letar efter ett CAM-system för att automatisera din traditionella svarvning ”från grovkörning och fickkörning till gängning och finkörning” för snabbare (mer korrekt resultat) eller för att maximera din fleraxliga verktygsmaskininvestering, är ESPRIT det rätta CAM-valet.

 Swiss-style maskinprogrammering

Programmera din fleraxliga Swiss-stylesvarv med ESPRIT och inse dess potential för enkel uppsättning, mångsidighet, noggrannhet samt obemannad bearbetning. 

ESPRIT understödjer de speciella kraven från din Swissmaskin och gör det enkelt att skapa program som tar full fördel av Swiss-stylemöjligheterna med skapande av innehållsrika verktygsbanor, simulering, kollisionkontroll och korrekt skapande av G-kod. ESPRIT kommer med fabrikcertifierade programmeringslösningar för Swiss-stylemaskiner från ledande maskinfabrikat inklusive: Citizen, Star och Tsugami.

 Fler revolvrar, fler spindlar samt produktionssvarvning

Få full kontroll över din produktionssvarvning med ESPRIT’s program – Synkronisering, dynamisk simulering och noggrann kollisionkontroll. Du kommer tillåtas att arbeta simultant på fram och/eller baksidan på arbetsstycket med ett, två eller flera skärande verktyg. 

När du använder ESPRIT för att frigöra potentialen för din produktionssvarv, kommer dina cykeltider sjunka dramatiskt och detaljer bli klara i en uppsättning. ESPRIT’s mångsidiga svit av bearbetningscykler inkluderar alla detaljhanteringscykler — från initial material stångmatning och ämnesuppspänning, via stödlager, detaljavstickning och uppfångare.

 Traditionell svarvning

ESPRIT strömlinjeformar standardiserar din svarvbearbetning med en minimal investering av tid och övning. ESPRIT erbjuder konturkörning för planing och ut- eller invändig svarvning, en universell bearbetningscykel leder enkelpunktsverktyg för en bred blandning av bearbetningsuppgifter. 

ESPRIT’s grovkörningscykel ger dig möjligheten att arbeta från smidda ämnen, halvfabrikat, oregelbundna former eller stångämne, och har optioner för att kontrollera varje aspekt av maskinrörelse — från frigångar till olika Z- och X-arbetsmåner. För borrning och håltagning, välj mellan ESPRIT’s förprogrammerade maskincykler och dina verktygsmaskiners fasta cykler, eller använd en kombination av båda.

 Avancerade bearbetningscykler

ESPRIT ger dig sju spårstickningscykler med en mångfald av valbara verktygsrörelser, inkluderat enkel stick, flera stick, urspånings-stickning, zickzack-stickning, och även konturkörning med spårstickningsverktyg. 

För gängbearbetning erbjuder ESPRIT flera gängningsoptioner, inkluderat enkel och flerpunkt, med raka eller koniska gängor, och konstanta eller variabla stigningar. ESPRIT beräknar automatiskt djupet och antal skär med en option att fylla i manuellt.

 Flexibla verktygsoptioner

ESPRIT förenklar processen för verktygsdefinition och ger dig full verktygssupport, från standard svarvbommar till komplexa specialverktyg. 

Välj från ett komplett ANSI/ISO-verktygsbibliotek med skär och hållare, eller definera specialverktyg i antingen ett CAD-system eller i ESPRIT för att importera till ESPRIT’s verktygsbibliotek. ESPRIT’s definition av det kompletta verktyget — skär, hållare och revolver — säkerställer felfritt bearbetningsresultat.

 Synkronisering och optimering

Utför tidsstudier och synkronisera ditt CNC-program för att med lätthet optimera din G-kod och minska den totala cykeltiden med ESPRIT’s synklista. ESPRIT presenterar tydligt bearbetningstiden i en enkel tabell organiserad efter revolver, spindel eller huvud. 

Synkronisera och optimera ditt program genom att använda Windows ”drag och släpp”-teknik med snabb redigering av bearbetningscykler inkluderat revolver, spindel, skärverktyg och alla individuella bearbetningsparametrar, samt synkroniseringskoderna.

 Komplett verklig-tid-simulering

Bearbeta dina mest komplexa detaljer med tillförsikt tack vare ESPRIT’s omfattande, realistiska, och noggranna simulering. Visa hela din detalj på skärmen, komplett med de viktiga rörliga delarna på verktygsmaskinen — spindlar, revolvrar, B-axelhuvuden och verktyg. 

ESPRIT-simuleringen skyddar mot potentiella kraschar även under synkroniserad simultanbearbetning och förflyttning av detalj från huvudspindel till subspindel.


För info om ProfitTurning (Dynamisk Svarvning) klicka här!