TOOLBOX FÖR SPACECLAIM

FÖR ATT UNDERLÄTTA KONSTRUKTIONSARBETET HAR VI PÅ HOLOTECH TAGIT FRAM ETT BIBLIOTEK MED STANDARDKOMPONENTER.
MED TOOLBOX ÄR DET MÖJLIGT ATT ENKELT HANTERA SKRUVFÖRBAND, BALKSYSTEM M.M. OCH FÅ UT KOMPLETTA STYCKLISTOR.

  • BIBLIOTEK - LIBRARY Toolbox för SpaceClaim består av ett bibliotek med olika typer av fästelement och likaså många olika typer av balk- och rörstandarder
  • EGNA STANDARDER - OWN STANDARDS Änvändarna kan själva lägga in sina egna standarder och bygga på med andra typer av standarder.
  • TESTA TOOLBOX - 15 DAYS TRIAL Ladda ner en 15-dagars version :