TOOLBOX FÖR SPACECLAIM

FÖR ATT UNDERLÄTTA KONSTRUKTIONSARBETET HAR VI PÅ HOLOTECH TAGIT FRAM ETT BIBLIOTEK MED STANDARDKOMPONENTER.
MED TOOLBOX ÄR DET MÖJLIGT ATT ENKELT HANTERA SKRUVFÖRBAND, BALKSYSTEM M.M. OCH FÅ UT KOMPLETTA STYCKLISTOR.