DIREKTMODELLERING I 3D

KORTA TIDEN FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT MED SPACECLAIM

SpaceClaim är det enda CAD program på marknaden vars intelligens och funktioner bygger på 4 huvudkommandon Pull, Move, Fill och Combine. Beroende på vad som är markerat i soliden får de olika kommandona olika beteenden. Detta gör att 3D modeller kan skapas snabbt och enkelt utan att användaren behöver vara CAD expert.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
SpaceClaim Engineer är nästa generations 3D CAD verktyg som bygger på direktmodelleringstekniken. Du kan skapa, förändra och optimera 3D modeller på ett snabbt och enkelt sätt utan att behöva ta hänsyn till de komplexa strukturträd och uppdateringsproblematik som finns i traditionella CAD system. Du kan öppna CAD modeller från de flesta CAD-system på marknaden och sedan fritt förändra de importerade modellerna oavsett ursprung och hur de skapades från början.

VILL DU VETA MER OM SPACECLAIM?