DIREKTMODELLERING I 3D

KORTA TIDEN FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT MED SPACECLAIM

SpaceClaim är det enda CAD program på marknaden vars intelligens och funktioner bygger på 4 huvudkommandon Pull, Move, Fill och Combine. Beroende på vad som är markerat i soliden får de olika kommandona olika beteenden. Detta gör att 3D modeller kan skapas snabbt och enkelt utan att användaren behöver vara CAD expert.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
SpaceClaim Engineer är nästa generations 3D CAD verktyg som bygger på direktmodelleringstekniken. Du kan skapa, förändra och optimera 3D modeller på ett snabbt och enkelt sätt utan att behöva ta hänsyn till de komplexa strukturträd och uppdateringsproblematik som finns i traditionella CAD system. Du kan öppna CAD modeller från de flesta CAD-system på marknaden och sedan fritt förändra de importerade modellerna oavsett ursprung och hur de skapades från början.

SpaceClaim är det enda CAD program på marknaden vars intelligens och funktioner bygger på fyra huvudkommando Pull, Move, Fill och Combine. Med direktmodellerings-tekniken kan 3D modeller skapas snabbt och enkelt utan att användaren behöver ta hänsyn till komplicerade strukturträd och externa referenser.

 • Top Down Metodik. Skapa dina sammanställningar och modeller med Top Down metodiken.
 • Stora sammanställningar. Skapa och arbeta med stora sammanställningar.
 • Tunnplåt. Skapa tunnplåtskonstruktioner och detaljer med tillhörande plåtutbredningar.
 • Gjutformar. Skapa avtryck av en solid och arbeta fram en komplett gjutform med släppningar, hålrum och delningar.
 • Fixturer. Skapa fixturer med hjälp av ett avtryck.

En av de stora fördelarna med SpaceClaim är att det går att importera och öppna 3D modeller som är skapade i något annat CAD program. De importerade modellerna kan sedan repareras och modifieras i SpaceClaim.

 • Importera. Öppna befintliga modeller i SpaceClaim från något annat CAD program och använd i dina modeller.
 • Reparera. Laga trasig geometri med de kraftfulla ’Repair’ verktygen.
 • CAM. Förbered modeller inför CAM.
 • FEM. Förbered modeller inför FEM.
 • Produktvård. Modifiera dina modeller enkelt och effektivt 

Skapa produktionsunderlag i 2D med ritningsverktyget i SpaceClaim. 2D läget innehåller bland annat följande funktioner:

 •  Automatisk vyplacering. Generera 2D ritningar med automatskapade ritningsvyer av dina 3D modeller.
 •  Måttsättning. Funktioner för måttsättning och Form och Läges Toleranser.
 •  Håltabeller. Automatgenerera håltabeller för hålbilder.
 •  Stycklista (BOM). Automatgenerera din stycklista baserad på din fördefinerade mall.

SpaceClaim gör det möjligt att samarbeta och dela CAD filer med andra.

 • Distribuera. Exportera filer till neutralformat , tex .pdf, .dxf och .stp
 • KeyShot. Skapa fotorealistiska bilder med Keyshot

VILL DU VETA MER OM SPACECLAIM?