Kraftfull programmering för alla fräsmaskiner

ESPRIT är enkelt att använda för snabba jobb, men ändå tillräckligt kraftfull för att hantera de mest komplexa fräsdetaljerna. Även om du programmerar 2 1/2-axliga detaljer eller 5-axlig bearbetning, kommer ESPRIT att ge dig den programmeringskraft du behöver och den enkelhet du letar efter.

 Produktionsfräsning med 5-axliga maskiner

ESPRIT SolidMill Production ger 5-axlig bearbetningskapacitet till ESPRIT’s fräscykler. Programmerare kan använda flera nollpunkter med lokala eller globala koordinater för att bearbeta alla detaljsidor med vilken som helst av ESPRIT bearbetningscykler. 

ESPRIT’s 5-axliga indexering stöder alla typer av roterande bord och snedställda huvuden för att orientera detaljen, sedan bearbetar man med 2 1/2 och 3-axliga operationer med en eller flera ESPRIT-cykler.

 Roterande 4-axlig simultanfräsning

ESPRIT roterande fräsning utförs direkt från 3D-features från solidmodeller eller från plana 2D-features. ESPRIT programmerar med lätthet roterande konturfräsning, fickfräsning och borrning med en 4:e simultanaxel. ESPRIT omvandlar en av de 3-axliga standardrörelserna (X, Y,  Z) till en roterande C-axelrörelse, sveper profilen runt en roterande axel och använder ett valbart Y-axel offset för att garantera raka väggar.

 Grovkörning och fickfräsning

ESPRIT’s fickfräsningscykel ger full verktygskontroll och extensiv automatik för grovkörning och finkörning av fickor. ESPRIT kan dramatiskt förenkla din programmering vare sig du bearbetar okomplicerade fyrkanter eller komplexa fickor med ojämna gränser, flera nivåer med öar och flera toppar och subfickor. Den breda variationen av fickfräsnings-, och finkörningsmönster som finns i ESPRIT ger så gott som obegränsade möjligheter för dina fickfräsningsbehov.

 Konturkörning

CNC-programmerare finner att ESPRIT’s konturkörningscykel är ett flexibelt och kraftfullt verktyg för en rad olika bearbetningsapplikationer, idealisk för profilfräsning, spårfräsning, finbearbetning av raka eller lutande väggar med konstant eller variabelt skärdjup. Sätt helt enkelt dina bearbetningsparametrar och ESPRIT kommer att läsa featureegenskaperna som behövs för att skapa verktygsbanan för vilken geometri som helst. 

För mer omfattande verktygskontroll, kommer ESPRIT att hantera individuella vertygsrörelser samtidigt som du får kontroll över enskilda bearbetningsparametrar vid vilken punkt som helst längs med skäret.

 Borrning och håltagning

För borrning och håltagning, välj mellan ESPRIT’s bearbetningscykler och din maskins specifika cykler, eller en kombination av båda. Bearbeta komplexa hål som kräver flera cykler och verktyg i ett enda steg med ESPRIT. 

Med hjälp av Process Hanteraren, kan du i ett steg centrera, borra, försänka och brotscha flera typer av hål. ESPRIT’s gängfräsningscykel ger dig möjligheten att bearbeta invändiga eller utvändiga höger-, eller vänstergängor, och ESPRIT’s spiralfräsningscykel är idealisk för att fräsa hål. ESPRIT genererar automatiskt optimerade verktygsbanor, vilket minskar bearbetningstiden.

 Anpassa bearbetningscykler

ESPRI T’s anpassade bearbetningscykler ger dig fullständig kontroll över individuella verktygsrörelser. Med ESPRIT’s infogade teknologifunktion kan du anpassa bearbetningsparametrar i vilken punkt som helst i verktygsbanan, anpassa cykel ger dig möjligheten att lägga till kommandon, extra G-kod och speciella verktygsrörelser vid vilken punkt som helst i CNC-programmet. 

ESPRIT ger dig möjlighet att stanna upp bearbetningen och köra undan verktyget för kontroll av detaljen eller verktyget med parkeringsfunktionen och grafiskt ändra verktygsbanan med verktygsbaneredigeraren.

För info om ProfitMilling klicka här!