Intsallationen av WinTools system för verktygsadministration delas upp i två faser. Varje steg är åtskilt och har utbildning på plats samt specifika behov av programvara. De två faserna ligger oftast flera månader isär.

Fas 1: Workshop, Utbildning och Skapande av databasen

Det första steget i att installera WinTool är att få förståelse för strategin över denna innehållsrika och integrerade programvara för verktygshantering.

För att bäst kunna förstå de tids- och kostnadsbesparande fördelarna, kommer en tvådagars workshop att hållas vid ditt företag av Holotech. Denna workshop innehåller följande:

   Frågor och svar om verktygsbiblioteks databasen
   Analys av ditt företags processer och hur WinTool kommer att spara tid och pengar
   Ditt företags speciella behov
   Hur integreras befintliga system med WinTool
   Data registrering och genomförandeplan

Efter att grunderna är genomgångna och alla specifika önskemål är dokumenterade under workshopen utförs en endagars datautbildning. Denna utbildning är främst för personalen som kommer att registrera data i er WinTool-databas.

Dataregistrering börjar efter utbildningen. Ett schema, upprättat under workshopen, kommer att fastställa utvecklingen av denna process. Generellt kan varje person som arbetar heltid registrera ungefär 250 verktygskomponenter i veckan i databasen. Antalet komponenter kommer att bestämma hur lång tid denna del tar.

Typiska exempel på registrering av data är:

   1. Välj en maskin som pilotprojekt.
   2. Samla eller skapa alla verktygshållare, hylsor och förlängare som komponenter i WinTool.
   3. Samla eller skapa alla standardverktyg (borrar, pinnfräsar, med mera) som komponenter i WinTool.
   4. Skapa alla specialverktyg som komponenter i WinTool.
   5. Skapa alla komplettverktyg som används i pilot maskinen (du kan använda de befintliga riggningsbladen till hjälp).

Måste vi lägga in alla verktyg på en gång?

Nej. Många företag med stora antal verktygskomponenter väljer att skapa dessa bibliotek stegvis, exempelvis: Först borrar och/eller pinnfräsar, sedan brotschar, försänkare med mera, och så vidare. När alla komplettverktyg är färdiga har du två val. Du kan:

   1. Skapa alla verktygslistor för existerande jobb innan utbildning och igångkörning av WinTool för programmerarna.
   2. Eller utbilda och kör igång WinTool för programmerarna så att de kan skapa verktygslistor för nya jobb (på den maskinen) medan du skapar verktygslistor för alla existerande jobb.

Börja alltid med de mest viktiga och frekventa verktygen först. Fas 2 (nedan) kan börja när första steget av verktygsregistrering är färdigt. Data registrering fortsätter tills att hela verktygsbiblioteket är komplett.

Anställda som registrerar data behöver en WinTool Professional licens.

Fas 2: ”Utförandet” – Användarutbildning & Användning av databasen

När databasen är skapad kan ditt företag börja använda den.

De flesta användargrupperna kommer att få utbildning, och dessa inkluderar:

   Ingenjörer och NC programmerare
   Maskinoperatörer
   Förrådsanställda
   Inköpare
   Chefer
   Annan personal som kommer att involveras, vilket bestämdes i workshopen

Dessa anställda får ca 1/2 dag (eller mindre) handhavande utbildning för deras specifika del.

Vid denna tidpunkt behövs extra programvarumoduler, NC programmerare behöver sitt specifika CAM-gränssnitt, chefer kan behöva MPS-moduler om det inte räcker med WinTool Professional. För anställda som endast behöver titta på information i WinTool, erbjuder vi den fria WinTool Compact versionen som kan installeras på alla datorer i hela företaget.

När alla komplettverktyg är färdiga har du två val. Du kan:

   1. Skapa alla verktygslistor för existerande jobb innan utbildning och igångkörning av WinTool för programmerarna. 
   2. Eller utbilda och kör igång WinTool för programmerarna så att de kan skapa verktygslistor för nya jobb medan du skapar verktygslistor för alla existerande jobb.