FAQ

SpaceClaim

Ja! SpaceClaim finns på svenska sedan version 2016.1.
Ni byter språk i SpaceClaim under Options -> Advanced-fliken.

Ja, visst kan du det. Öppna SpaceClaim options -> License. Den flytande licensen kan checkas ut upp till 6 månader.

Om du har en flytande licens börjar serienummret på FLT-

När SpaceClaim startar kontrolleras om det finns en miljövariabel som heter SPACECLAIM_LICENSE_FILE.
Om det inte finns någon förutsätts att man har en fast licens installerad. Finns ingen fast licens så kommer SpaceClaim fråga efter en kod.
Om miljövariabeln finns – så pekar man här ut licensservername/ipadress och porten är default – eg. SPACECLAIM_LICENSE_FILE=27581@Myserver

Man kan byta från fast till flytande genom att lägga till variabeln med följande lilla program: Floating licenseconfig.zip
I dialogen som dyker upp anger ni bara servernamet där licenseservern är installerad “MyServer” med domän om så behövs för att man ska kunna “pinga” servern.

För att byta från Flytande till Fast räcker det att gå in och döpa om miljövariabeln till ett annat namn.
Då förutsätts att det finns en fast licens istället – annars efterfrågas koden vid uppstart av SpaceClaim.

En full licensserver för flytande licenser hittar ni här: SCFlexServerInstaller.4.zip
Behöver ni installera en flytande licens på en befintlig FlexLMServer så kontakta oss på SC Scandinavia så ber vi SpaceClaim corp. generera licensen för den servern. De behöver Server name, IP-adress och MAC-adress för den befintlig FlexLMServern.

Ni finner också länkar till både Floating licenseconfig.exe och SCFlexServerInstaller.4.exe under ert MySpaceClaim konto, login och lösenord till detta finner ni i samma email som er leverans vid beställning.

Ja, vi anpassar våra utbildningar efter våra kunders önskemål.

Ladda ner ’Så kommer du igång med SpaceClaim’ . Där finns det 2 övningar samt en introduktion till SpaceClaim.

Våra grundkurser är på 2 dagar för icke CAD vana användare och 1 dag för CAD vana användare. Efter utbildningen har du fått de grundläggande kunskaperna för att kunna använda SpaceClaim. 

Vi har gjort i ordning en inställningsfil som innehåller de inställningar som vi rekommenderar. Ladda ner och importera sc_settings.config filen genom att i SpaceClaim Options välja Advanced -> Import User Settings och peka ut .config filen. Observera att SpaceClaim måste startas om för att ändringarna ska slå igenom.

När det är dags att förnya subscription kommer Holotech att kontakta er först – för att se att ni är nöjda och vill förlänga avtalet.
Vid förlängning behöver ni inte göra någonting med er produktionslicens, vare sig fast eller flytande.

Ni får samtidigt ett email med en ny HOME licens – till er hemmadator (ej för kommerciellt bruk). HOME-licensen gäller bara 1 år så denna byter ni ut genom att klippa in den nya koden när SpaceClaim på hemmadatorn frågar efter den. Man kan också byta den när SpaceClaim är startad genom; File->SpaceClaim Options->License->New License

WinTool

Nej. WinTool har skapats med ett användarvänligt gränssnitt och logiska knappmenyer. De flesta användarna behöver endast ca. 1/2 dags utbildning med undantag för dataregistreringspersonalen som behöver två dagars utbildning.

WinTool installeras i två faser. Fas 1, som inkluderar dataregistrering för verktygsbiblioteket, kan ta flera veckor eller månader, beroende på ditt företags verktygslager. Fas 2 är utförandefasen och den är pågående.

Hundratusentals kronor, eventuellt mer. WinTool sparar pengar på alla delar av ineffektiva skärverktygskostnader. Varje minut som kan sparas omvandlas till tiotusentals kronor vid slutet på året.

PLUS! Spara tid betyder att du får ut jobb snabbare – vilket leder till högre kundtillfredsställelse.

Tänk på att: Varje maskin, varje operatör, varje programmerare, verkstadsanställd,  chef – allting och alla i ditt företag har en viktig funktion för att sammanföra ett skärverktyg i kontakt med en detalj. Skapa spånor, bearbeta detaljer etcetera. 

Maskiner för flera miljoner kronor, verkstadsytan, lönekostnader, overhead, energi; alla är beroende av att rätt skärverktyg är på rätt plats vid rätt tid. Varje minut av alla dagar och alla veckor. Hur kan du ha råd att inte ha ett verktygsbibliotekssystem?

Ditt specifika företags återbetalningstid kommer att utredas genom en detaljerad analys under workshopen. De flesta företagen ser en positiv återbetalningstid redan under första året efter införandet och efter tre år är de flesta hemräknade!

WinTool är idealt för flera platser. Ditt företag kommer att behöva en dataserver för att lagra databasen som kan nås från alla platser. Säkerligen har du redan en. En del av WinTool data är verktygsplatsen, så det är en idealisk väg att hantera hela verktygslagret för ett företag, som finns på flera platser!

Att ha omedelbar, korrekt, pålitlig, uppdaterad data betyder mindre spilltid, färre fel, rätt verktygsval, snabb förinställning med mera. Glöm fel på grund av kommunikationsmisstag eller att vara beroende av anställdas individuella kunskap om verktygsplats eller utseende. Uppdateringar på databasen är ögonblickligen tillgängliga överallt i företaget.

Komponenter och sammansatta verktyg inkluderat 2D-ritningar och solidmodeller, skärdata, verktygslistor, material, verktygsreferenslistor, maskiner, lager, kostnadsställen, kataloger för verktygstillverkare, med mera.

Officiell support av SQL Server och Access, Oracle modul finns vid behov.

DATOS, ett Schweiz-baserat programvaruföretag, grundat 1981. De utvecklar programvaruprodukter för verkstadsdata och verktygshantering liksom verktygskataloger. WinTool är den enda integrerade programvarulösningen för verktygshantering som inte är ägd av en verktyg- eller maskintillverkare. 

Detta gjorde det möjligt för DATOS att upprätta strategiska partnerskap med över femtio olika verktygstillverkare och de viktigaste CAD/CAM utvecklarna. DATOS var först med att erbjuda fullt integrerade verktygslösningar med kontinuerligt flöde av data, från tillverkarkataloger till spånor i CNC-maskinen.